Panama vazba

aneb, jak látka získává strukturu a charakter

Legenda praví, že „panama“ říkáme této vazbě díky panamským kloboukům, při jejichž výrobě se začala hojně využívat.

Fun fact? Panamské klobouky nepochází původně z Panamy, ale z Ekvádoru. Proč se tedy jmenují panamské? To vypráví další legenda. Legenda o tom, jak se F. D. Roosevelt nechal v tomto typu ekvádorského klobouku vyfotit na stavbě panamského průplavu. A my si myslíme, že v tom budou mít ještě prsty okcidentální cestovatelé, kterým prostě označení „Panama“ připadalo víc sexy než "Ekvádor".

Panama vazba je každopádně velmi jednoduchá i jednoduše představitelná. V podstatě jde o zdvojenou plátnovou vazbu, což je nesmírně elegantní řešení. Zdvojením nití na útku i osnově látka získává na jedné straně vyšší pevnost a odolnost a na straně druhé ji čeká zviditelnění struktury.

V typické panamě vidíte jemné čtverce (případně obdélníky). Jak moc velké jsou, záleží na síle příze. Na výsledném charakteru tkaniny se pak podepíše to, jak volně či naopak těsně bude panama vazba tkaná.

panama vazba definice

Jste trochu nachytření na téma vazby tkanin? To jsme rádi, pokračování příště.